Oznamy

Informácia pre všetkých milovníkov hôr!

CHATA HOREC NA MARTINSKÝCH HOLIACH

Cenník ubytovacích služieb skladajúci z piatich kategórií cien.

–           Prvá kategória sú ceny za celú chatu/1 noc a osobu/noc. Ceny za celú chatu sú

s počtom 20 lôžok za jednu noc. Pri cenách za celú chatu nie je podmienka plná obsadenosť. Cena za celú chatu pre deti je vrátane dospelých, ktorí sú s deťmi ako dozor, napr. učiteľ, rodič, vedúci a pod /max. počet 5/. Pri cene za 1 osobu je podmienka minimálna obsadenosť 6 dospelých osôb za jednu noc. Pri ubytovaní osôb alebo prenajatí celej chaty v týždni je podmienka obsadenosť minimálne na dve noci.

–           Druhá kategória sú ceny s posteľným prádlom a bez prádla s vlastným spacákom.

–           Tretia kategória sú ceny za víkend /dve noci z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu/ a v týždni /ostatné noci/.

–            Štvrtá kategória sú ceny pre dospelých a pre deti. Pri ubytovaní osôb majú deti do 4 rokov ubytovanie ZDARMA.

–           Piata kategória sú ceny pre nečlenov KST, členov KST a členov KST T.

Ceny sú vrátane energií – elektrika, voda, drevo a platia na letnú sezónu 2017.

Nečlenovia KST

 

S prádlom

víkend

Bez prádla

víkend

S prádlom

v týždni

Bez prádla

v týždni

Celá chata dospelí 200 € 150 € 160 € 110 €
Celá chata deti 160 € 120 € 130 € 100 €
Osoba 12 € 9 € 10 € 6 €
Dieťa  4 – 10 r 6 € 4 € 4 € 3 €

 

Členovia KST zľava 20 % S prádlom

víkend

Bez prádla

víkend

S prádlom

v týždni

Bez prádla

v týždni

Celá chata dospelí 160 € 120 € 130 € 90 €
Celá chata deti 130 € 90 € 100 € 80 €
Osoba 10 € 7 € 8 € 5 €
Dieťa  4 – 10 r 5 € 3 € 3 € 2 €

 

Členovia KST T

zľava 50 %

S prádlom

víkend

Bez prádla

víkend

S prádlom

v týždni

Bez prádla

v týždni

Celá chata dospelí 100 € 75 € 80 € 55 €
Celá chata deti 80 € 60 € 65 € 50 €
Osoba 6 € 4,50 € 5 € 3 €
Dieťa  4 – 10 r 3 € 2 € 2 € 1,50 €

V Martine 21. 5. 2017

Jozef Haráni, predseda KST Turiec

 

Oznam pre členov KST Turiec

 Vážení členovia KST Turiec, po dohode s vedením VIA Slovakia s.r.o. sa skúšobná doba na vydávanie jedno rázových, zelených oprávnení na vstup autom do Necpalskej doliny predĺžila do konca letnej sezóny 2017. Tu je postup na získanie oprávnenia:

  1. Napísať e-mailom na KST Turiec (e-mail: kstturiec@kstturiec.sk) žiadosť o oprávnenie na vjazd do Necpalskej doliny. Žiadosť musí obsahovať meno žiadateľa, klub KST T ktorého je členom, číslo preukazu KST, telefonický kontakt, evidenčné číslo/ŠPZ/ motorového vozidla a konkrétny dátum (pri nocľahu dátumy).
  2. Limit počtu oprávnení je 7 ks na deň. Autá môžu parkovať na lesnom sklade Balcierovo. Po zaparkovaní žiadateľ vloží oprávnenie za predné sklo auta tak, aby bol jasne viditeľné a čitateľné. Jedno oprávnenie platí na jedno auto.
  3. Oprávnenia, so súhlasom Ing. Ingrid Špirkovej Willigerovej, vydáva predseda KST T Jozef Haráni /0905 641 325/. Vydané oprávnenie si žiadateľ môže vyzdvihnúť v kancelárii KST T na ul. A. Kmeťa 26 v Martine od tajomníka KST T Milana Stuchlého /0905 449 122/ počas návštevných hodín v stredu od 14.30 do 17.00 hod. Mimo tohto času si žiadateľ prevzatie oprávnenia môže dohodnúť telefonicky buď s predsedom alebo tajomníkom KST T. Žiadateľ pri prevzatí oprávnenia zaplatí v hotovosti poplatok 6 €, na ktorý dostane potvrdenku. Oprávnenie je jedno rázové a neprenosné.
  4. V prípade, keď žiadateľ o oprávnenie nie je členom KST Turiec, môže sa obrátiť e-mailom pongracz@slovanet.sk na vedenie VIA Slovakia s.r.o., kde ho za poplatok 12 € môže získať.

 V Martine 21. 5. 2017             predseda KST Turiec Jozef Haráni

 

19. ročník
JÁNSKY VEČERNÝ VÝSTUP NA KĽAČIANSKU MAGURU  Jánsky výstup plagát

termín: piatok 23.6. 2017
Organizuje KST Vrútky
Kontakt:  Ing. Ján Pullmann

45. ročník výstupu na Veľký Fatranský KRIVÁŇ    Veľký Kriváň plagát 2017
termín: sobota 24.6. 2017
Organizuje Mesto Turany
Kontakt:  Ing. Ivan Jesenský

 

Nie je možné pridávať komentáre.