DARUJ 2 %

Ďakujeme Vám za Vašu podporu. Za Vaše príspevky budeme organizovať množstvo turistických akcií, podporovať aktívny pohyb našich členov, nakúpime potrebné vybavenie pre uskutočňovanie akcií a budeme organizovať školenia pre bezpečný pohyb v horách.

Postup pre darovanie 2%:

Zamestnanci:

 • Požiadať zamestnávateľa o tlačivo – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (tlačivo musí byť podpísane a potvrdené zamestnávateľom)
 • Do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z prímov fyzickej osoby je potrebné vyplniť údaje prijímateľa:

Názov: KST Turiec
                    ul. Thurzova 442/16 (Budova GR ZŤS)
                    036 01 Martin

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 14 225 581
DIČ: 202 059 5456

Tlačivá na stiahnutie vyplnené pre KST Turiec:

Vyhlásenie o poukázaní dane (Vyplnené pre KST TURIEC)
Potvrdenie o zaplatení

Darovanie 2 % z daní

2% dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho kto poukazuje:

1. Zamestnanec používa vyhlásenie fyzickej osoby

2. Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie používa

a) daňové priznanie fyzických osôb typ A

b) daňové priznanie fyzických osôb typ B

2. Právnická osoba  používa daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

POSTUP:

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2024.
 5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. (VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!)

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad –

adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 Všetky potrebné tlačivá nájdete aj tu:http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Pre podrobnejšie kroky, pozrite stránku www.rozhodni.sk

Nie je možné pridávať komentáre.