DARUJ 2 %

Ďakujeme Vám za Vašu podporu. Za Vaše príspevky budeme organizovať množstvo turistických akcií, podporovať aktívny pohyb našich členov, nakúpime potrebné vybavenie pre uskutočňovanie akcií a budeme organizovať školenia pre bezpečný pohyb v horách.

Postup pre darovanie 2%:

Zamestnanci:

  • Požiadať zamestnávateľa o tlačivo – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (tlačivo musí byť podpísane a potvrdené zamestnávateľom)
  • Do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z prímov fyzickej osoby je potrebné vyplniť údaje prijímateľa:

Názov: KST Turiec
                    ul. Thurzova 442/16 (Budova GR ZŤS)
                    036 01 Martin

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 14 225 581
DIČ: 202 059 5456

Tlačivá na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní dane
Potvrdenie o zaplatení

  • Obe tlačivá je potrebné zaniesť na daňový úrad najneskôr do 30.04.2021. V prípade ak by ste nestíhali zaniesť tlačivá na daňový úrad osobne, a doručíte originály k nám, zanesieme ich na daňový úrad spoločne do konca termínu.


Právnické osoby (živnostníci, podnikatelia):

Priamo do daňového priznania vyplňte informácie o prijímateľovi a sumu, ktorú si prajete darovať. Pokiaľ ste v minulom roku nedarovali minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešné účely, môžete darovať 1% z odvedenej dane, minimálne však 8 EUR.

Pre podrobnejšie kroky, pozrite stránku www.rozhodni.sk

Nie je možné pridávať komentáre.