O nás
V roku 2017 má klub 1090 stálych členov v rôznych vekových kategóriách detí, dorastu, mládeže a dospelých. V členskej základni pôsobí šesť majstrov turistiky a viac ako štyridsať členov má rôzne výkonnostné triedy. Klub využíva prácu svojich dvadsiatich inštruktorov a cvičiteľov turistických presunov a tridsiatich...
Čítať viac

História klubu
Poloha Martina v čarokrásnom prostredí Veľkej a Malej Fatry vytvárala už dávno podmienky na rozvoj turistiky. Jej dejiny sa začali v období slovenského národného obrodenia, keď martinské spolky organizovali výlety formou poldňových vychádzok na Stráne, Osikovo,...
Čítať viac