Organizácia

Adresár výkonného výboru KST TURIEC

Jozef Matejčík predseda KST Turiec,

Červenej armády 12, 038 53 Turany, 0918 084 321,  jozef.matejcik26@gmail.com

Ing. Emil Rišian podpredseda KST Turiec pre turistiku,
038 40 Žabokreky 161, 0915 990 243, emilrisian@gmail.com

Milan Paľa podpredseda KST Turiec pre správu majetku,
038 40 Žabokreky 194, 0905 942 686,  mpstaving@gmail.com

Pavol Královanecčlen VV KST Turiec
Puškinova 4, 036 01 Martin, 0908 961 398, pavolkralovanec@gmail.com

Marek Slanina – člen VV KST Turiec
J. Mazúra 26, 03601 Martin, 0903 307 579, mareks.mt@gmail.com

REVÍZNA KOMISIA

Ing. Ivana Poláková, PhD. – členka komisie
Sätoplukova 14, 036 01 Martin, 0908 537 100,
ivanapolakovatarcal@gmail.com

Ján Legát – člen komisie
Robotnícka 843/14, 039 01 Turčianske Teplice, 0904 415 188, delegat@slovanet.sk

Michal Pekelský – člen komisie
Turčianske Kľačany 226, 038 61 Turčianske Kľačany, 908 889 823
pekelskymichal@zoznam.sk

SEKCIE A KOMISIE KST TURIEC

Sekcia lyžiarskej turistiky – Róbert Fris
D. Makovického 9, 036 01 Martin, 0908 279 237, frisrobo@gmail.com

Sekcia cykloturistiky – Pavol Královanec 
Puškinova 4, 036 01 Martin, 0908 961 398, pavolkralovanec@gmail.com

Sekcia vysokohorskej turistiky – Ján Legát
Robotnícka 843/14, 039 01 Turčianske Teplice, 0904 415 188, delegat@slovanet.sk

Sekcia vodnej turistiky – Mgr. Ľuboš Gottwald 
Turčianske Kľačany 400, 038 61 Vrútky, 0903 249 617, gottwald@live.com

Sekcia jazdeckej turistiky – Michal Pekelský 
Turčianske Kľačany 226, 038 61 Vrútky, 0908 889 823, pekelskymichal@zoznam.sk

Sekcia mládeže – PaedDr. Martina Božeková
Lazianska 515, 038 43 Kláštor pod Znievom, 0907 825 085, martina.bozekova@gmail.com

Sekcia značenie – Ing. Igor Šteiner
0902 635 372, igorsteiner55@gmail.com

Propagačná komisia – Ing. Emil Rišian 
038 40 Žabokreky 161, 0915 990 243, emilrisian@gmail.com

Brigádnická komisia – Pavol Královanec
Puškinova 4, 036 01 Martin, 0908 961 398, pavolkralovanec@gmail.com

KANCELÁRIA KST TURIEC

Adresa: Thurzova 442/16, 036 01  Martin

Úradné hodiny: Pondelok od 15:00 do 17:00 hod.

Tajomník: Robert Mazan, Nora Lovásová

Kontakt:    0918 830 333,  0904 057 097, office@kstturiec.sk , www.kstturiec.sk

Chata Horec na Martinských holiach

kontakt: spravca/booking: Robert Mazan, 0918 830333, office@kstturiec.sk

                chatár: Miroslav Žiaran, 0911 517472, miroziaran3@gmail.com

https://chatahorec.eu/rezervacia/

 

 Chata pod Borišovom

Chatár Michal Brun / Fredy : 0903 170931

Kontakt na chatu:   0919 493493, signál na chate nie je 100%, preto sa môže stať, že nie vždy sa dá dovolať.

objednávka ubytovania výhradne emailom: chatapodborisovom@gmail.com

www.chatapodborisovom.eu

Adresár predsedov klubov a odborov KST TURIEC

 

ADRESÁR PREDSEDOV KLUBOV A ODBOROV KST TURIEC

Ev.č.: 101 Klub: KST ZŤS Martin

predseda: Róbert Fris, 0908 279 237,

adresa predsedu: D. Makovického 9, 036 01 Martin, frisrobo@gmail.com

 

Ev.č.: 103, Klub: KST Bystrička

predseda: Miroslav Hrabovec, 0908 900 589,

adresa predsedu: Hviezdoslavova 8, 036 01 Martin, mhrabovec@centrum.sk

 

Ev.č.: 104, Klub: KST Lipovec

predseda: Ing. Ján Ondrík, 0903 693 061

adresa predsedu: Nálepkova 24, 036 01 Martin, jankondrik@gmail.com

 

Ev.č.: 105, Klub: KST Žabokreky

predseda: Milan Paľa, 0905 942 686,
podpredseda: Ing. Emil Rišian, 0908 930 803, emilrisian@gmail.com

adresa predsedu: Žabokreky 194, 038 40 Žabokreky, mpstaving@gmail.com

 

Ev.č.: 107, Klub: KST Belá-Dulice

predseda: Peter Ďurkovič, 0917 601 163,

adresa predsedu: 038 11 Belá-Dulice 76, kst.beladulice.durkovic@gmail.com

 

Ev.č.: 109, Klub: KST Chleb Šútovo

predseda: Roman Noga, 0911 292 481

adresa predsedu: Kukučínova 142, 038 54 Šútovo, nogaroman73@gmail.com

 

Ev.č.: 110, Klub: PKT Diviaky

predseda: Drahuša Borcovanová, 0907 508 671, drahusa.borcovanova@gmail.com

adresa predsedu: Rakša 20, 039 01 Turčianske Teplice, www.pktdiviaky.sk

 

Ev.č.: 111, Klub: KST Drienok Mošovce

predseda: Ing. Miloš Ballo, 0908 286 185,

adresa predsedu: Mládeže 341, 038 21 Mošovce, milosballo64@gmail.com

 

Ev.č.: 113, Klub: KST Dynamo Krpeľany

predseda: Ondrej Bače, 0918 430 058,

Filip Martinu 0907 379 943, martinufilip@gmail.com

adresa predsedu: Štúrova 281/16, 038 54 Krpeľany, ondrej.bace@centrum.sk

 

Ev.č.: 114, Klub: KST Fatran Turany

predseda: Jozef Matejčík, 0918 084 321,

adresa predsedu: Ul. Červenej armády 12, 038 53 Turany, jozef.matejcik26@gmail.com

 

Ev.č.: 116, Klub: KST Vrútky

predseda: Mgr. Branislav Pullmann, 0903 290 991,

adresa predsedu: J.Mazúra 28, 036 01 Martin, branopul@gmail.com

 

Ev.č.: 117, Klub: Ms KST Martin

predseda: Pavol Královanec, 0908 961 398,

adresa predsedu: Puškinova 4, 036 01 Martin, pavolkralovanec@gmail.com

 

Ev.č.: 118, Klub: KST Zniev Kláštor pod Znievom

predseda: Ľubomír Kľučiar, 0903 512 447,

adresa predsedu: Lazianska 550, 038 43 Kláštor pod Znievom, lukl1@centrum.sk

 

Ev.č.: 120, Klub: TK Fatra Vrútky

predseda: Jozef Haráni, 0905 641 325

adresa predsedu: Dielenská Kružná 48, 038 61 Vrútky, speleo@stamaxplus.sk

 

Ev.č.: 122, Klub: TK Janka Bojmíra Jazernica

predseda: Bc. Lucia Benčaťová R., 0905 833 997

adresa predsedu: 038 44 Jazernica 3, lucia.bencatova@gmail.com

 

Ev.č.: 123, Klub: KST Sklabiňa

predseda: Jakub Poláček, 0944 638 645

adresa predsedu: Mierová 208, 038 03 Sklabiňa, jakub.polacek.222@gmail.com

http://kstturiec.sk/

office@kstturiec.sk    kstturiec@kstturiec.sk

Nie je možné pridávať komentáre.