Organizácia

Adresár výkonného výboru KST TURIEC

 

Jozef Matejčík – predseda KST Turiec,

Červenej armády 12, 03853 Turany, 0918 084 321, jozef.matejcik26@gmail.com

Pavol Kráľovanec – podpredseda KST T pre turistiku,
Puškinova 4, 03601 Martin, 0908 961 398, pavolkralovanec@centrum.sk

Milan Paľa – podpredseda KST T pre správu majetku,

03840 Žabokreky 194, 0905 942 686,  mpstaving@gmail.com

Ing. Emil Rišian – člen VV KST T

038 40 Žabokreky 161, 0915 990 243, emilrisian@gmail.com

Marek Slanina – člen VV KST T,

mareks.mt@gmail.com

Sekcie a komisie KST TURIEC

Sekcia pešej turistiky – neobsadená,

Sekcia lyžiarskej turistiky – Róbert Fris,

D. Makovického 9, 03601 Martin, 0908 279 237, frisrobo@gmail.com

Sekcia cykloturistiky – Pavol Královanec,

Puškinova 4, 03601 Martin, 0908 961 398, pavolkralovanec@centrum.sk

Sekcia vysokohorskej turistiky – Štefan Hudák,

Teplická 888/10, 039 01 Turč. Teplice, 0905 479 001, stevohudak@azet.sk

Sekcia vodnej turistiky – Mgr. Ľuboš Gottwald,

Turčianske Kľačany 400, 038 61 Vrútky, 0903 249 617, gottwald@live.com

Sekcia jazdeckej turistiky – Michal Pekelský,

Turčianske Kľačany 226, 038 61 Vrútky, 0908 889 823, pekelskymichal@zoznam.sk

Sekcia mládeže – PaedDr. Martina Božeková,

Lazianska 515, 03843 Kláštor p.Zn. 0907 825 085, martina.bozekova@gmail.com

Sekcia značenie – Ing. Igor Šteiner,

036 01 Martin, igorsteiner55@gmail.com

Propagačná komisia – Ing. Emil Rišian,

038 40 Žabokreky 161, 0915 990 243, emil.risian@gmail.com

Brigádnická komisia – Radoslav Petrovič,

03841 Trebostovo, 0907 867 532, radoslav.petra@gmail.com

Kontrolná komisia – Ing. Ivana Poláková, PhD. – predseda,

Svätoplukova 14, 036 01 Martin, 0908 537 100, ivanapolakovatarcal@gmail.com

kancelária KST Turiec

tajomník Lucia BENČAŤOVÁ RICHTEROVÁ, Bc., 0905 833 997, lucia.bencatova@gmail.com, office@kstturiec.sk , www.kstturiec.sk

úradné hodiny: štvrtok od 14:30 do 17:00 hod.

KST T ponúka zápisník na plnenie obnoveného Oblastného turistického odznaku Turiec (1€)

externý účtovník Katarína Krupová, 0911 915 792, server@topagri.sk


Chata Martinské hole

nájomca Ing. Jozef Ondraský, 0905 661 441

Chata Horec na Martinských holiach

kontakt: Pavol Královanec – podpredseda KST T pre turistiku,
0908 961 398, pavolkralovanec@centrum.sk

kontakt na chatára: Miroslav Žiaran,
0911 517 472
chatár  od 1.1.2021 do 31.03.2021
,
https://chatahorec.eu/,

Chata pod Borišovom

chatár Stanislav Arendáš, 0905 729 959 (len SMS), chata 0905 836 498

Adresár predsedov klubov a odborov KST TURIEC

 

Ev.č.: 101 Klub: KST ZŤS Martin

predseda: Róbert Fris, 0908 279 237,

adresa predsedu: D. Makovického 9, 03601 Martin, frisrobo@gmail.com

Ev.č.: 103, Klub: KST Bystrička

predseda: Miroslav Hrabovec, 0908 900 589,

adresa predsedu: Hviezdoslavova 8, 03601 Martin, hrabovec@centrum.sk

Ev.č.: 104, Klub: KST Lipovec

predseda: Ing. Ján Ondrík, 0903 693 061,

adresa predsedu: Nálepkova 24, 036 01 Martin, jankondrik@gmail.com

Ev.č.: 105, Klub: KST Žabokreky

predseda: Milan Paľa, 0905 942 686,
podpredseda: Ing. Emil Rišian, 0908 930 803, emilrisian@gmail.com

adresa predsedu: Žabokreky 194, 03840 Žabokreky, mpstaving@gmail.com

Ev.č.: 107, Klub: KST Belá-Dulice

predseda: Peter Ďurkovič, 0917 601 163,

adresa predsedu: 038 11 Belá-Dulice 76, kst.beladulice.durkovic@gmail.com

Ev.č.: 108, Klub: KST Necpaly

predseda: 

adresa predsedu: 

Ev.č.: 109, Klub: KST Chleb Šútovo

predseda: Roman Noga, 0911 292 481

adresa predsedu: Kukučínova 142, 038 54 Šútovo

Ev.č.: 110, Klub: PKT Diviaky

predseda: Drahuša Borcovanová, 0907 508 671, drahusa.borcovanova@gmail.com

adresa predsedu: Rakša 20, 039 01 Turčianske Teplice, www.turistikadiviaky.sk

Ev.č.: 111, Klub: KST Drienok Mošovce

predseda: Ing. Miloš Ballo, 0908 286 185,

adresa predsedu: Mládeže 341, 03821 Mošovce, ballo@vyvoj.sk

Ev.č.: 112, Klub: KST Slovenské Pravno

predseda: Viliam Fontány, 0908 632 599,

adresa predsedu: 03822 Slovenské Pravno 206, radobrngal@centrum.sk

Ev.č.: 113, Klub: KST Dynamo Krpeľany

predseda: Ondrej Bače, 0918 430 058,

adresa predsedu: Štúrova 281/16, 03854 Krpeľany, ondrej.bace@centrum.sk

Ev.č.: 114, Klub: KST Fatran Turany

predseda: Jozef Matejčík, 0918 084 321,

adresa predsedu: Ul. Červenej armády 12, 03853 Turany, jozef.matejcik26@gmail.com

Ev.č.: 116, Klub: KST Vrútky

predseda: Ing.Ján Pullmann, 0902 340 624,

adresa predsedu: Mazúra 28/81, 03601 Martin, jnpllmnn@gmail.com

Ev.č.: 117, Klub: Ms KST Martin

predseda: Pavol Kraľovanec, 0908 961 398,

adr. predsedu: Puškinova 4, 03601 Martin, pavolkralovanec@centrum.sk

Ev.č.: 118, Klub: KST Zniev Kláštor pod Znievom

predseda: Ľubomír Kľučiar, 0903 512 447,

adresa predsedu: Lazianska 550, 03843 Kláštor pod Znievom, lukl1@centrum.sk

Ev.č.: 120, Klub: TK Fatra Vrútky

predseda: Jozef Haráni, 0905 641 325, speleo@stamaplus.sk

podpredseda: Jozef Minárik, 0907 418 640

adresa podpredsedu: B. Bullu 4/13, 036 08 Martin 8, jminarik@gaya.sk

Ev.č.: 122, Klub: TK Janka Bojmíra Jazernica

predseda:
tajomník: Lucia BENČAŤOVÁ RICHTEROVÁ, Bc., 0905 833 997, lucia.bencatova@gmail.com, office@kstturiec.sk , www.kstturiec.sk

adresa predsedu: 038 44 Jazernica 3

Ev.č.: 123, Klub: KST Sklabiňa

predseda: Jakub Poláček, 0944 638 645,

adresa predsedu: Mierová 208, 038 03 Sklabiňa, jakub.polacek.222@gmail.com

adresár KST Turiec 2017

Nie je možné pridávať komentáre.