Horstvá Turca

Horstvo Turca

Územie Turca sa rozprestiera v prirodzenej kotline obklopenej pohoriami Veľká Fatra, Malá Fatra, Kremnické vrchy a Žiar. Os kotliny tvorí rieka Turiec.

Veľká Fatra

Rozprestiera sa severojužným smerom od Ružomberka po sedlo Malý Šturec. Takmer celý hlavný hrebeň má hôľny charakter. Vynikajúce vyhliadkové body na Krížnej (1574 m), Ploskej (1532 m), Borišove (1509 m) a Rakytove (1567 m) ponúkajú ideálne tury s možnosťou ubytovania v chatách na Kráľovej studni, chate pod Borišovom, Smrekovici a Málinom Brde.
Gaderská dolina a jej pokračovanie Dedošova dolina je považované za jednu z najkrajších dolín na Slovensku.
Úsek od Necpalskej doliny po Žarnovickú dolinu je cenný najmä z botanického hľadiska. Obzvlášť bohatá je kvetena Tlstej (1414 m), nádherného bralnatého vápencového vrcholu.

Malá Fatra

Jedno z najkrajších pohorí Slovenska. Vynára sa zo Žilinskej a Turčianskej kotliny ako mohutný val, klenúci sa zvlneným oblúkom od Kľaku na severovýchod po Rozsutec. Pri Domašíne ho pretína meander Váhu a delí na dve samostatné časti: južnú – lúčanskú časť s rozľahlým a širokým ústredným hrebeňom, severnú – krivánsku časť – s ladne zvlneným ostrým hrebeňom.
Hlavné turistické centrá v letnom i zimnom období sú dolina Vrátna, Martinské hoľe a Fačkovské sedlo. Husto osídlené úpätie oplýva bohatými kultúrnymi pamiatkami, kaštieľmi a hradmi. Nezabudnuteľné sú výhľady z Rozsutca (1610 m), Veľkého Kriváňa (1709 m), Veľkej lúky (1475 m) či Kľaku (1351 m).

Kremnické vrchy

Rozprestierajú sa medzi Handlovou, Žiarom nad Hronom, Zvolenom, Banskou Bystricou a Turčianskymi Teplicami. Majú husto značenú sieť turistických ciest, vedúcich peknými dolinami i po hrebeňoch bez veľkých výškových rozdielov.

Žiar

Dvíha sa ako mohutný horský prah, tiahnuci sa od severozápadu k juhovýchodu medzi Hornonitrianskou a Turčianskou kotlinou. Jeho hlavný zalesnený hrebeň je značený červeno a má iba niekoľko vyhliadkových bodov, ako Bravovú skalu (826 m), Vyšehrad (830 m) a Závozy (912 m)

Nie je možné pridávať komentáre.