Nová turistická trasa „Chata Havranovo –Vodopád v Došnej“