Obnova turistického značenia 2011 – stlpovanie Velká Fatra