Obnova turistického značenia (M.Lysec, Javorina, Štefanovské sedlo)