Obnova turistického značenia v okolí chaty pod Borišovom 9. – 10.9.2012