VI. Medzinárodný zimný zraz turistov, Beskydy – Bialsko Biala