Oznamy

Výzva na predloženie ponúk

Klub slovenských turistov Turiec

so sídlom v Martine, A. Kmeťa 26 (ďalej len „KST T“),

ako vlastník nehnuteľností uverejňuje výzvu na predloženie ponúk

(ďalej „vyhlasovateľ“)

do výberového konania o najvhodnejší návrh

ceny ročného nájmu a starostlivosti o predmet nájmu

nebytových priestorov v Chate Horec na Martinských holiach, časti pozemku pri chate (1250 m n. m.) a hnuteľných vecí

Výzva:    Vyzva_na_predlozenie_ponuk_CHH
Návrh zmluvy:    Navrh_Nájomná_zmluva_CHH

AUGUST 2016

6. 8. 2016/

Jubilejný 20. ročník – Národné stretnutie plešatých
a bradatých turistov na Drienku 1268 m n. m.

Čas stretnutia na vrchole Drienka o 11:00 hod. Jediné turistické podujatie svojho druhu na Slovensku.
Tombola + spomienkové predmety. Najpočetnejšia skupina – plešatci alebo bradáči = mimoriadna odmena.
presun: P prevýšenie: 770 m dĺžka trasy: 26 km čas trvania túry: 7 hod.
PKT Diviaky, Štefan Hudák, 0905 479 001
2016_plesatci_propozicie

2016_plesatci_plagat

13. 8. 2016
44. ročník – Okresný výstup na Panošinu 1022 m n. m.

Odchod účastníkov z Lipovca o 8:00 hod., zraz pri pomníku na Panošinej o 11:00 hod.
Vyhodnotenie najstaršieho a najmladšieho účastníka + tombola.
presun: P prevýšenie: 540 m dĺžka trasy: 15 km čas trvania túry: 6 hod.
KST Lipovec, Jozef Muráň, 0910 168 678 Panosina_2016

13. 8. 2016
Slovenský raj
Autobusový zájazd pre vopred prihlásených u organizátora.

presun: P/VHT
OKST TJ Belá-Dulice, Peter Ďurkovič, 0917 601 163

20. – 28. 8. 2016
Grandes Jorasses 2016

Za dobrých podmienok sa pokúsime vystúpiť na Grandes Jorasses a ďalšie
4-tisícovky v oblasti a prechod hrebeňa Rochefort.
presun: VHT
KST Fatran Turany, Jozef Matejčík, 0918 084 321

Nie je možné pridávať komentáre.