Oznamy

Viacerí turisti sa zaujímajú, ako sa dá v súčasnosti legálne dostať autom do Necpalskej doliny. Pokiaľ viem, dá sa to takto:

1. Napísať s predstihom e-mailom do Žiliny na VIA Slovakia (e-mail: pongracz@slovanet.sk) žiadosť o povolenie vjazdu – na konkrétny dátum (pri nocľahu dátumy) a konkrétnu ŠPZ.

2. Pokiaľ nebude Ingrid Špirková v teréne (často býva) a nebude prekročený (mne neznámy) limit počtu áut (na parkovisku Balcierovo), pošle žiadateľovi e-mailom číslo účtu (IBAN), na ktorý treba poukázať 12 eur.

3. Po nabehnutí sumy na účet VIA Slovakia táto pošle žiadateľovi e-mailom povolenie (vo formáte .pdf), ktoré si žiadateľ vytlačí (alebo dá vytlačiť) a vloží si ho za sklo auta.

Predseda KST Turiec stále ešte dojednáva formu, s akou by mali jeho členovia mať 50% zľavu (čiže 6 eur na auto).

tajomník KST Turiec Milan Stuchlý

Nie je možné pridávať komentáre.