Kluby KST

Členská základňa KST Turiec

klub deti ZŤP študenti dospelí dôchodcovia seniori spolu
ZŤS Martin 5 2 3 126 16 8 160
Jazernica 7 1 0 11 0 2 21
Sklabiňa 0 0 4 17 0 0 21
Bystrička 0 0 0 16 1 0 17
Lipovec 0 11 2 37 12 3 65
Žabokreky 3 0 0 66 4 0 73
Belá-Dulice 0 0 1 18 4 2 23
Necpaly 0 0 1 27 1 1 30
Šútovo 0 0 0 24 0 0 24
Diviaky 1 4 2 57 6 12 82
Mošovce 12 0 0 15 1 0 28
Sl.Pravno 0 0 0 9 0 0 9
Krpeľany 3 2 3 54 17 4 92
Turany 3 1 2 77 2 0 85
Mk Vrútky 6 6 2 102 31 25 172
Mk Martin 5 3 2 84 22 3 119
Kláštor 25 1 8 10 0 1 45
Fatra Vrútky 7 0 0 23 0 0 33
spolu 77 31 30 773 118 61 1090

Adresár predsedov klubov a odborov KST TURIEC

Ev.č.: 101 Klub KST ZŤS Martin
predseda: Róbert Fris, 0908 279 237
adresa predsedu: D.makovického 9, 03601 Martin
frisrobo@gmail.com

Ev.č.: 103 Klub KST Bystrička
predseda: Miroslav Hrabovec, 0908 900 589,
adresa predsedu: Hviezdoslavova 8, 03601 Martin,
hrabovec@centrum.sk

Ev.č.: 104 Klub KST Lipovec
predseda: Ing.Ján Ondrík 0903693061,
adresa predsedu: Nálepkova 24, 036 01 Martin,
jankondrik@gmail.com

Ev.č.: 105 Klub KST Žabokreky
predseda: Milan Paľa, 0905 942 686,
adresa predsedu: Žabokreky 194, 03840 Žabokreky,
mpstaving@gmail.com

Ev.č.: 107 Klub KST Belá-Dulice
predseda: Peter Ďurkovič, 0917 601 163,
adresa predsedu: 038 11 Belá-Dulice 76,
kst.beladulice.durkovic@gmail.com

Ev.č.: 108 Klub KST Necpaly

Ev.č.: 109 Klub KST Chleb Šútovo
predseda: Roman Noga, 0905 479 001
adresa predsedu: Kukučínova 142, 038 54 Šútovo

Ev.č.: 110 Klub Pkt Diviaky
predseda: Drahuša Borcovanová, 0907 508 671,
adresa predsedu: Rakša 20, 03901 Turčianske Teplice,
drahusa.borcovanova@gmail.com

Ev.č.: 111 Klub KST Drienok Mošovce
predseda: Ing.Miloš Ballo, 0908 286 185,
adresa predsedu: Mládeže 341, 03821 Mošovce,
ballo@vyvoj.sk

Ev.č.: 112 Klub KST Slovenské Pravno
predseda: Viliam Fontány, 0908 632 599,
adresa predsedu: 03822 Slovenské Pravno 206,
radobrngal@centrum.sk

Ev.č.: 113 Klub KST Dynamo Krpeľany
predseda: Ondrej Bače, 0918 430 058,
adresa predsedu: Štúrova 281/16, 03854 Krpeľany,
ondrej.bace@centrum.sk

Ev.č.: 114 Klub KST Fatran Turany
predseda: Jozef Matejčík, 0918 084 321,
adresa predsedu: Ul. Červenej armády 12, 03853 Turany,
jozef.matejcik26@gmail.com

Ev.č.: 116 Klub KST Vrútky
predseda: Ing.Ján Pullmann, 0902 340 624,
adresa predsedu: Mazúra 28/81, 03601 Martin,
jnpllmnn@gmail.com

Ev.č.: 117 Klub Ms KST Martin
predseda: Pavol Kraľovanec, 0908 961 398,
adresa predsedu: Puškinova 4, 03601 Martin,
pavol.kralovanec@snk.sk

Ev.č.: 118 Klub KST Zniev Kláštor pod Znievom
predseda: Ľubomír Kľučiar, 0903 512 447,
adresa predsedu: Lazianska 550, 03843 Kláštor pod Znievom,
lukl1@centrum.sk

Ev.č.: 121 Klub TK Fatra Vrútky
predseda: Jozef Haráni, 0905 641 325,
podpredseda: Jozef Minárik, 0907 418 640
adresa podpredsedu: B. Bullu 4/13, 036 08 Martin 8,
jminarik@gaya.sk

Ev.č.: 122 Klub TK Janka Bojmíra Jazernica
predseda: Danka Janíková, 0907 358 020,
adresa predsedu: 038 44 Jazernica 95,
d.janikova@gmail.com

Ev.č.: 123 Klub KST Sklabiňa
predseda: Jakub Poláček, 0944 638 645,
adresa predsedu: Mierova 208, 038 03 Sklabiňa,
jakub.polacek222@gmail.com

Nie je možné pridávať komentáre.