Turistické značenie

znacenie_img

Komisia značenia Rady KST Turiec udržiava 63 turistických značených trás so 14 odbočkami. Spolu je to 504 km, z ktorých každý rok by mala byť obnovená tretina. Ďalej udržiava v súčasnosti 152 značkárskych kolov, 156 kovových aj drevených smerovníkov a asi 675 smeroviek a tabuliek. Máme 28 vyškolených značkárov, z toho 17 aktívnych + ďalších pomocných. Z nich 25 už získalo svojou činnosťou odznak turista – značkár rôzneho stupňa. Svoju činnosť vykonávame dobrovoľne = v podstate zadarmo. Značkár dostáva okrem potrebného materiálu (farby, štetce, riedidlo, … atď.) zdaňovanú odmenu, z ktorej si hradí paušálne cestovné náklady, stravu a výstroj.

V roku 2019 bola modrá trasa z Diviak do Turčeka rozdelená na dve samostatné modré trasy z Diviak do Ústia Veľkej Skalnej a Turček – Chata Bartoška. V tom istom roku sme prebrali do starostlivosti od Komisie značenia Ružomberok červenú trasu Kopa – Ľubochnianske sedlo na VF magistrále, kde sme doplnili aj nový smerovník Krištenný príslop. V roku 2021 sa zrealizovala na VF magistrále preložka odbočky k Svrčníckemu prameňu (k výdatnejšiemu zdroju vody). Bola zrealizovaná aj výmena drevených prehnitých smerovníkov za kovové v časti od Chaty pod Borišovom po Krížnu. Po dlhotrvajúcich problémoch s povoleniami sa nám podarilo zrealizovať aj preložky trás pri Čremošnom – modrej na Čremošnianske lazy a najmä preložku zelenej trasy v úseku  Lesopark Bôr – Čremošnianske sedlo. V roku 2021 sme vyznačkovali v spolupráci s mestom Turany aj náučný chodník Turany – Černík – Kánovo – Tibín  a v obci Sučany – historický náučný chodník. V roku 2022 chceme vyznačkovať v spolupráci s obcou Krpeľany náučný chodník Tiesňava.

Svoje otázky, pripomienky a návrhy k značeniu v Turci adresujte výkonnému výboru KST Turiec
(ul. Thurzova 442/16, 036 01 Martin,
mobil 0905 833 997
office@kstturiec.sk)

alebo
priamo predsedovi Komisie značenia :
Ing. Igor Šteiner
tel. 0902 635 372
e-mail: igorsteiner55@gmail.com.
Radi uvítame medzi sebou turistov ochotných pomôcť pri vynáškach kolov resp. smerovníkov do terénu.

predseda KZ  Ing. Igor Šteiner (marec 2022)

___________________________________________________________________________
Zoznam našich turistických značených trás (TZT) uvádzame od pohoria Žiar po obvode Turca v smere hodinových ručičiek. Členíme ho podľa oblastí v horských celkoch takto :
Pohorie Žiar
Lúčanská Fatra – juh, stred, sever
Krivánska Fatra – západ, východ
Šípska Fatra
Lysecká Fatra – sever, stred, juh
Bralná Fatra – sever, juh
Veľká Fatra – magistrála
Kremnické vrchy
trasy na pomedzí udržiavané susedmi
Trasy začínajúce číslicou „0“ sú červené, „2“ modré, „5“ zelené, „8“ žlté. Ku každému turistickému informačnému miestu (TIM = tam, kde sú vyvesené tabuľky a smerovky) uvádzame aj vzdialenosť od začiatku trasy s presnosťou na 0,1 km. Taktiež jeho nadmorskú výšku v metroch.

Trasy
trasy_2016

Nie je možné pridávať komentáre.