Turistické značenie

znacenie_imgTURISTICKÉ ZNAČENIE
Komisia značenia Rady KST Turiec udržiava 62 turistických značených trás s 13 odbočkami. Spolu je to 512 km, z ktorých každý rok by mala byť obnovená tretina. Ďalej udržiava t. č. 131 značkárskych kolíkov, 147 kovových aj drevených smerovníkov a asi 670 smeroviek a tabuliek. Máme 26 vyškolených značkárov, z toho asi polovicu aktívnych + ďalších pomocných. Z nich 23 už získalo svojou činnosťou odznak turista – značkár rôzneho stupňa. Svoju činnosť vykonávame dobrovoľne = v podstate zadarmo. Značkár dostáva okrem potrebného materiálu (farby, štetce, klince atď.) zdaňovanú odmenu, z ktorej si hradí paušálne cestovné náklady a výstroj. Keďže sa v teréne stretáva s rôznymi nepredvídanými situáciami, potrebuje často samostatne improvizovať.
V roku 2015 sponzorsky vyznačkoval Rado Petrovič v spolupráci s obcou novú žltú trasu z Trebostova do Turatínskeho sedla a v roku 2016 novú modrú trasu z Trebostova na Hornú lúku. Označili sme nový najvyšší vrch Veľkej Fatry Ostredok 1596 m. Pripravované a už schválené sú odbočka k Svrčníckemu prameňu na VF magistrále a odbočka na Kráľovu skalu. Záujem o novú trasu prejavilo mesto Turany (na Malý Kriváň).
Sme však limitovaní nedostatočnou podporou (dotáciou) zo strany vlády. Uvítame preto sponzorské príspevky na vyznačenie, obnovu alebo doplnenie konkrétnych trás od obecných úradov, majiteľov penziónov, združení cestovného ruchu, podnikateľov a priaznivcov turistiky (tel. 0905 449122 , účet KST Turiec: SK45 0900 0000 0000 6133 0353).
Svoje otázky, pripomienky a návrhy k značeniu v Turci adresujte výkonnému výboru KST Turiec (A. Kmeťa 26, 036 01 Martin, mobil 0905 449 122, office@kstturiec.sk) alebo
priamo predsedovi Komisie značenia : Milan Stuchlý, Hurbanova 20/51, 03601 Martin (Košúty 1), tel. 0944 389 601. Radi uvítame medzi sebou turistov ochotných záväzne obetovať na značkovanie niekoľko pekných dní v roku.
predseda KZ Milan Stuchlý (júl 2016)
___________________________________________________________________________
Zoznam našich turistických značených trás (TZT) uvádzame od pohoria Žiar po obvode Turca v smere hodinových ručičiek. Členíme ho podľa oblastí v horských celkoch takto :
Pohorie Žiar
Lúčanská Fatra – juh, stred, sever
Krivánska Fatra – západ, východ
Šípska Fatra
Lysecká Fatra – sever, stred, juh
Bralná Fatra – sever, juh
Veľká Fatra – magistrála
Kremnické vrchy
trasy na pomedzí udržiavané susedmi
Trasy začínajúce číslicou „0“ sú červené, „2“ modré, „5“ zelené, „8“ žlté. Ku každému turistickému informačnému miestu (TIM = tam, kde sú vyvesené tabuľky a smerovky) uvádzame aj vzdialenosť od začiatku trasy s presnosťou na 0,1 km. Taktiež jeho nadmorskú výšku v metroch.

Trasy
trasy_2016

Nie je možné pridávať komentáre.