Konská turistika

Články o jazdeckej turistike

JESENNÉ MAPOVANIE JAZDECKÝCH TRÁS VEĽKOU A MALOU FATROU
Mapovanie trás vo Veľkej Fatre

Jazdecká turistika v článkoch

Na koňoch prešli 2000 km, aby stretli pápeža/

Tristo jazdcov na koňoch sa zjednotilo, aby hlave katolíckej cirkvi
odovzdali vo Vatikáne pergamen symbolizujúci jednotu krajín.
V popredí sprievodu bol aj Michal Pekelský z Turčianskych Kľačian.
Predtým ale v sedle jazdci absolvovali dvetisíc kilometrov dlhú štafetu.
celý článok:MTA0_0712_006

Fotky od Michala Pekelského

Nie je možné pridávať komentáre.